ارزیابی مثال هایی از تکنیک های توسعه یافته نساجی

ارزیابی مثال هایی از تکنیک های توسعه یافته نساجی

امروزه تامل خلاق هنرمند هم پا با تکنولوژی , میدان را برای ظهور پارچه های جدیدی مهیا ساخته است که عرضه پارچه باسطح فلزی ویا کاربرد لیزر در منسوجات امری ارگانیک جلوه می نماید . ابتکار تکنیک های نو و توسعه یافته در صنعت نساجی هم نقش مؤثری دراین تولید ها داراست . تنوع و گستردگی در ایجاد پارچه های نوین ادله مهمی در تجلی خلاقیت هنرمندان است . درین میان هنرهای دستی نیز از منزلت خاصی برخوردار میباشند و آنجاکه سنت و تکنولوژی درهم می آمیزد , نازکی و خلاقیت را به نقط ی اوج رسانیده و در غایت پارچه ای خوی می شود که احساساتی ازمدرنیته ملازم با سنت را در مخاطب به‌وجود میاورد . درین نوشته‌علمی به معرفی تعدادی مثال از تکنیک های امروزی و کاربردی در پروسه کامل شدن پارچه و باز‌بینی پارچه های پباده سازی شده با این خط مش ها پرداخته شده‌است .
تحقیق حاضر از لحاظ انگیزه کار بردی واز حیث رویه توصیفی تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از رویه ی کتابخانه ای مستعمل شده‌است . آنالیز پارچه های پباده سازی شده به وسیله هنرمندان طراح پارچه و خرقه نشان میدهد که علی رغم استفاده ابزار شبیه در تراز کامل شدن , مثال هایی مختلف از نگاه ظواهر و جنسیت به دست می‌آید .

مقدمه
صنعت نساجی

با ترقی تکنولوژی , ساخت پارچه های نو نیزجهش چشمگیری داشته است . در سالیان اخیرتلفیق ایده های خلاقانه و علمی از رویش قابل توجهی برخوردار بوده است . امروزه کلمه و واژه پارچه صرفا به آن گونه از موادی که نرم می‌باشند اطلاق نمی‌شود , بلکه به موادی مضاعف مشقت بار و سفت ( درتوان فلز ) هم گفته می شود . ساخت کنندگان پارچه به صورت فزاینده ای از مخلوط مواد منسوج و غیر منسوج نظیر فلزات در ساخت ( الیاف هیبریدی ( 1استفاده می نمایند , تا بتوانند پارچه هایی با ظواهر متعدد و کیفیتی مرغوب خیس ساخت نمایند . ایستادگی مضاعف دوچندان و ظرافت قطر این الیاف در قبال الیاف غیرهیبریدی سبب ساخت گونه های پارچه با امکان های متفاوت شده است . این مجموعه از الیاف اکثر در بخش صنعت کاربرد داشته که می شود به صنعت های ماشین سازی , ساخت اسباب و اثاث ورزشی و . . . اشاره نمود . درین مطلب به محاسبه مثال هایی از اشکال شیوه های کامل شدن پارچه پرداخته شده که اضافه در پوشاک و چینش داخلی کاربرد دارا‌هستند و با باز نگری آن ها , به معرفی مثال هایی از اثر ها هنرمندان معاصردر این قضیه پرداخته می شود . خلاقیت , تولید جنسیت های متعدد , طراوت و آپدیت بودن , و هر آن چه که منجر جذب مخاطب گردد , از دلایل تعیین تکنیک های آنالیز شده درین نوشته‌علمی است . مبنای تعیین و معرفی هنرمندان و آثارایشان مبنی بر مرحله کیفی با و ابتکار های آن‌ها در حیث گرفته شده‌است . مثال شغل های بیشتر این هنرمندان در موزه های دارای اعتبار و یا این که در کتاب ها تخصصی نساجی مندرج شده‌است . ذهنیت هر کدام از آنها موجب خلق و خوی اثراتی شده که پارچه به دست آمده به وسیله دو هنرمند با یک طریق شبیه , کاملا متعدد از یکدیگر است .

صنعت نساجی

درتعدادی از این‌شیوه طرق تکمیلی , گرما برهان کلیدی ثبت و فرم دهی به پارچه است . این‌راه امروزه زیاد کاربردی و فراگیر شده‌است . در رویکرد دیجیتالی , ساخت بافت های کامپیوتری و همینطور بضاعت انجام چاپ های دیجیتالی بر روی گونه های پارچه با جنسیت های گوناگون , طراحان را در ارائه گونه های طرح های ابداعی و انتقال آن بر روی پارچه آزاد میگذارد . درین نوشته‌علمی با بازنگری چندین مثال از طریق های کامل شدن پارچه به نقش خلاقانه هنرمندان طراح
جامه و پارچه و تأثیر ذهنیت متعدد آنها بر پارچه های به دست آمده پرداخته شده‌است .
سؤال تحقیق :
مراحل تکنولوژی تا چه حد در تجلی خ لاقیت هنرمندان نقش دارد؟ آیا صرفا با استفاده راه و روش های توسعه یافته صنعتی و علمی می قدرت جوابگوی نیاز مخاطب در جامعه مدرن شد؟ آیا به کارگیری از تکنولوژی های شبیه در سطح کامل شدن بوسیله هنرمندان باعث به ارائه اثرها یکسان می شود؟
فرضیه تحقیق :
سناریو و نگه داری پارچه های پباده سازی شده به وسیله هنرمندان معاصر طراح پارچه و جامه در موزه های دارای اعتبار جهان , بیان‌کننده نقش تأثیر گذار ایشان در نهایی دستاورد های تکنولوژی در سطح کامل شدن پارچه است .
پیشینه تحقیق :
در قضیه گونه های رویه های کامل شدن پارچه , تا کنون پژوهش ها متعددی انجام گرفته است . این پژوهش ها غالبادر بخش علمی به معرفی و طریق کارکرد گونه های خودرو آ ت , رنگ ها و جوهرهای شیمیایی , مواد و ابزار کاربردی در سطح کامل شدن میپردازد ( تاشیناری , 1385 ; ک ین , 1381 ) پارچه های پباده سازی شده با گونه های راه های تکمیلی به وسیله کارخانجات و یا این که هنرمندان هم در کتاب ها و نشریات تخصصی پارچه و خرقه موضوع بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .

راه‌های حرارت دهی

تحقیق حاضر از حیث انگیزه کار بردی و از دید راه و روش توصیفی تحلیلی هست که برای گردآوری اطلاعات از رویکرد ی کتابخانه ای مستعمل شده‌است . و از آن جا که زمینه قضیه دعوا به زمان معاصر اشاره داشته و منابع مکتوب مخصوصا درباره ی معرفی طراحان مضاعف محدود بوده , لذا جزو گردآوری داده ها نخستین تحقیق با به کار گیری از منابع اینترنتی صورت گرفته شده‌است .
طرق حرارت دهی
– ( ترموپ ستیک ( 2 اکثری از الیاف خصوصاً الیاف تصنعی , از خواص صورت پذیری در حرارت با برخوردار هستند .
تغییر‌و تحول شکلی که معمو استوار می‌ماند ; و طراحان از این خواص برای اخلاق و رفتار پارچه هایی با ظواهر مختلف از آن چه که بوده اند , استعمال می نمایند . ( ترموپ ستیک ها پلیمرهایی میباشند که با ارتقا دما سوای تغییر تحول شیمیایی ذوب میگردند . این پلیمرها را می شود به دفعات ذوب و مجدد یخ‌زده نمود . چنین پلیمرهایی در موقعیت مذاب نظیر مایعات , سرازیر شده و از این نظر با پلیمرهای دارنده اتصالات عرضی متفاوتی اند . ترموپ ستها را می شود به طور پیوسته در چرخه ذوب/ انجماد قرار اعطا کرد . این خصوصیت , ترموپ ست ها را قابل بازیافت می کند . در واقع به کار گیری این مواد در دفعات گوناگون بهینه به لحاظ می‌رسد .
استحکام و ماندگاری هم از خصوصیت های اختصاصی آنان به شمار می‌آید . ” ( wikipedia . com ) “ بخش اعظمی از الیاف تصنعی و مصنوعی به صورت ذاتی ترموپ ستیک میباشند که از آن پاراگراف می شود به “ پلی آمید ها ( 3 , ( پلی اتیلن4
 , ( سلولز استات ( 5 و . . . اشاره کرد . از محاسن الیاف تصنعی و مصنوعی به ماندگاری صورت پلیسه و عدم نیاز به اتو بعد از هر توشه شستشو می اقتدار اشاره نمود . به همین جهت اکثری ازپارچه های پلیسه در صنعت پوشاک از الیاف تصنعی ایجاد میگردند .

پیکار جهانی دوم و اختًراع الیاف تصنعی پلیسه

پس از نبرد جهانی دوم و اختًراع الیاف تصنعی پلیسه مستمر تحت عنوان نوعی تکنیک تکمیلی , رسماً قابل اجراگردید . برای پلیسه دایم می بایست از بافتی کاملا متشکل از الیاف تصنعی و یا این که ترکیبی که دست‌کم 65 آن الیاف تصنعی و مصنوعی باشد استعمال شود . برای پلیسه همیشگی پارچه های پشمی تکنیک ( سیروست ( 6به کار برده می شود . ( ( 2007 : 79 , Braddock ) طراحان پارچه ژاپنی در به کارگیری از این تکنیک شناخته شده هستندو تبحر آن‌ها در بهرهگیری از خواص ترموپ ستیکی الیاف و وصال به پارچه هایی با ظاهری متعدد نمونه زدنی است . کمپانی “ نوئه پلیتس آی ان سی ( 7اولین سازنده پارچه های پلیسه در ژاپن , پارچه های زیاد زیبایی را ساخت می نماید که عمده آن ها پلی استر میباشند و به شکل پلیسه دستی و یا این که ماشینی پباده سازی شده اندکه هم درزمینه ُمدو هم درطراحی دکوراسیون داخلی کاربرد دارد . شرکت ایسیمیا که آیانسی که تحت حمایت این شرکت فعالیت میکند , با تفکری خلاق وهنرمندانه درزمینه ُمد , یکی ازشرکتهای پیشگام درزمینه استفاده ازمتدهای پلیسه است و با استعمال از این تکنیک , فن های پلی استر درهم بافته را پلیسه می نماید . ( ایسی میاکه ( 8هنرمندژاپنی به طراحی فوقالعاده ی پلیسه هایش معروف است . ( اوکه به پیکاسو ُمدملقباست , بیش ازچهل سال درزمینه ُمدفعالیتدارد و معتبر جهانی درین رده است . نگرش هنرمندانه او به کشف و شهود و به بحران کشیدن مفاهیم سنتی در هنر پباده سازی از نقاط قوت اثر ها او به شمار میاید . الهام گیری هوشمندانه او از هنرهای تاریخی و سنتی ژاپن و تلفیق آنان با هنر معاصر باعث شده تا در اکران های فصلی , وی با گونه های پلیسه خرقه هایی خقانه ارائه دهد . ( ( 2011 , 10 , Bonnie ) بلوز معمولی زنانه تک رنگ با پارچه پلیسه , مثال ای از اثر ها ایسی میاکه است که بعداز تراز پلیسه برروی آن چاپ خورده است . هماهنگی بین رنگ , نقوش چاپ شده و پارچه پلیسه ادغام دلنشینی را به وجودآورده است . ( . dmuseum org ) ( تصویر شماره1 ) و ( تصویر شماره2 ) تی شرت زنانه دیگری از شغل های ایسی میاکه است که برش افقی در نصیب پشت , جلوه بیشتری به پارچه …

الیاف تصنعی و مصنوعی

عمده ای از پروسه کار را با تلفیق تکنیک های دستی انجام میدهد . حریر ارگانزایی که بر اثر خواص ترموپ ستیکی الیاف تصنعی , تغییر تحول صورت داده شده , اثر ریکو سادودر سال1996است , همگی ی فرآیند پباده سازی بعد از تهیه و تنظیم گرما در پلیسه کردن , توسط دست و بوسیله طراح انجام گرفته است . ( ( 2007 : 80 , Braddock ) ( تصویر شماره3 ) اگر‌چه هر مورد از هنرمندان فوق از طراحان بنام پارچه علی الخصوص در مسئله پلیسه می‌باشند , اما هر مورد روش یگانه خود
را دارا‌هستند . اثر ها ایسی میاکه پلیسه هایی می‌باشند که عمده فرآیند کارآن ها به وسیله خودرو های توسعه یافته انجام می‌گیرد و تمرکز طراح اکثر بر روی پباده سازی جامه این پارچه هاست . در اکران های مد خرقه , پباده سازی جامه پارچه های نو و خ قانه , خصوصا اشکال پلیسه ها با طرح های متعدد یکی‌از وجوه تمایز ایسی میاکه با دیگر طراحان خرقه است مقابل , ریکوسادو تمرکزش بیش تر بر روی پباده سازی پلیسه ها است ; پلیسه هایی که قسمتی از فرآیند تکمیلی کار به وسیله تکنیک های دستی طراح صورت گرفته شده‌است .

( ترنسفر ( 10 ( چاپ ترنسفر به وسیله کمپانی رنگ سازی ( سیبا گایگی ( 11برای اولین دفعه در سال 1960 مطرح شده شده‌است . درین شیوه مقدمه طرح متبوع توسط ی رنگ های درخشان و روغنی بر روی صفحه انجام میشود و آن گاه با قرار دادن پارچه در بین دو صفحه از صفحه طرحدار ( مثل ساندویچ ) از در میان روله ها عبور داده میشود آن گاه با درجات معینی از فشار و حرارت پارچه ای طرح دار ساخت میشود . در زمینه ی پارچه هایی متشکل از الیاف تصنعی و مصنوعی می بضاعت و توان از مراحل تصعید بهره برد . در این صورت گذشته از انجام پروسه چاپ به ایجاد کردن پارچه نیازی وجود ندارد , بلکه اکثری از رنگ ها به صورت همزمان انتقال می‌یابند و بنابراین چاپ های مرکبی را به‌وجود میآورند از این شیوه در محصولات دستی , دیجیتال ….

به کارگیری پر رنگ سازی تراز پارچه

“ جونیچی آرای ( 12طراح پارچه ژاپنی , از این شیوه در بخش اعظمی از آثارش به کار گیری می نماید , تمرکز او بیش تر بر روی
پارچه های پلی استر و منفعت گیری از خواص ارتجاعی آنها است . من جمله آثارش به پارچه ای که در آلبوم هنر توکیو جای‌دارد می بضاعت و توان اشاره نمود . ( تصویر شماره 4 ) ( دراین مثال که شهر فرنگ اسم داراست , برروی پارچه پلی استری که قسمتهایی از آن آگاهانه تاخورده و پوشانیده شده , نوارهای آلومینیوم با پهناهای مختلف به رویکرد ترنسفر چاپ شده
است . ( japantimes . com ) “ اصو چاپ ترنسفر در زمینه‌ی بافت های درست شده از “ میکروفایبر ( 13که سطحی قابل انعطاف و صاف دارا‌هستند , خوبتر کار
می نماید . این راه در مثال ای بوسیله ( یورگن ون ولدهون ( 14 طراح هلندی به دیده می‌خورد . این چاپ انتقالی بوسیله یک کاغذ فلزی بر روی بافت کتان انجام یافته است . به نظر می رسد نخ های معلق شده در‌این پارچه برسطح فلزشناورهستند .
مثال ی دیگر ساخت بافت موهر بوسیله همین هنرمند است که توسط چاپ انتقالی و ادغام آن با یک ورقة فلزی انجام یافته و در غایت بافت بدست آمده بوسیله تلفیق با دوخت سوزنی بی نقص شده است . ظواهر پارچه زیاد مدرن و ساختار آن در یک نگاه قابل تشخیص می‌باشد . این گونه پارچه جهت به کارگیری در چیدمان داخلی پباده سازی شده است .

پررنگ سازی تراز پارچه

پر رنگ سازی تراز پارچه یکی متنوع ترین رویکرد ها در سطح کامل شدن است . این تکنیک را به راه های متعدد می اقتدار انجام اعطا کرد . جوهرهای پفکی و ( سیلیکون ( 15را می شود به وسیله حرارت در تنظیم یک مرحله پررنگ انتخاب به کار گیری قرار اعطا کرد . این راه و روش خیر فقط در ساخت درخشندگی پارچه نقش مهمی را ایفا می‌نماید , بلکه قابلیت و امکان چاپ بر روی گونه های منسوجات من جمله پارچه های تاروپودی , غیرتار و پودی وحلقوی را دارااست , و براین اساس چاپ بر روی پارچه
( eugenevanveldhoven . nl ) برجستگی را خیر فقط از روش چاپ , بلکه از روش شیمیایی هم می شود به دست آورد . به کارگیری از محلول های شیمیایی هم سبب ساز تولید تغییرات در تراز پارچه شده و در غایت به تمام و یا این که بخشی از پارچه وضعیت پر رنگ میدهد . یک کدام از مثال های تلفیقی تکنیک های دستی , همپا با روند شیمیایی را می اقتدار در پارچه های ” ایزابل بخشید ( 16مشاهده نمود . در‌این مثال , سطح ها متنوعی از کانال های پارچه ای خوی گردیده اند . حریر و مخمل پلی استر توسط قلا بدوزی با یکدیگر ادغام گردیده اند و آن‌گاه در محلول فایده سوز آور قرار گرفته و تغییر تحول صورت پیدا کرده اند . پایداری حریر و مخمل پلی استر در قبال این محلول متعدد بوده و سبب ایجادفرمهای حلزونی شده‌است .
“ نیگل اتکینسون ( 17هنرمند انگلیسی در‌این تکنیک پیشتاز است . وی با استعمال از جوهر های اصلی و تغییرات دما با چاپ بر روی پارچه , سطوحی پر رنگ و شگفت انگیز ساخت میکند . پارچه های چاپ شده بوسیله او قابلیت و امکان به کار گیری از دو طرف را دارا هستند . تضادومغایرت فی مابین تأثیرات زمخت و وحشیانه در قبال بافت قضیه , ظاهری احساسی و رمانتیک به‌این پارچه ها بخشیده است ; و در عین هم اکنون مضاعف مدرن و وابسته به زمانه معاصر به لحاظ میایند . ( یک کدام از مثال های این هنرمندکه با الهام از طرح ( فلورنتین ( 18 ( Florentine ) پباده سازی شده , پلی استر نرمی است که پشت آن از فرآورده کتان بوده و بافرآیند “ سوختن ( 19 ( Devore ) در میان الیاف تصنعی و مصنوعی درخشان و قابل انعطاف , که به حالت عده ای بر روی فضای گشوده و نخ نمای کتان قرار گرفته اند , تضاد و مغایرت جذابی به‌وجود آورده است . ” ( تصویر شماره9 ) ( Dexigner . com ) در مثال ایزابل بخشید , کاربرد دوخت سنتی به ملازم ادغام دو مال گوناگون پارچه , جلوه ای یگانه به پارچه داده است ; چاپ دیجیتال است , پارچه ای را عرضه می نماید که با دیدن آن حسی آمیخته از سنت و تکنولوژی به مخاطب القاء می شود .

چاپ دیجیتال

مقابل شیوه های مکانیکی چاپ پارچه , از سیلک گرفته تا روتاری و . . . , کاربرد دیجیتال تحولی پهناور دراین باره به حساب آورده می شود . ( چاپ پارچه با قدمتی طو نی و آتی ای رو به ترقی شایسته ترین مثال برای ابلاغ کلمه و واژه هنرصنعت است . این صنعت هنری و یا این که هنر صنعت یک کدام از از طریق های حیاتی و اساس ای برای به کار گیری طرح ورنگ در منسوجات به شمار
می‌آید ( . ( 2003 : 1 , W . C . Miles ) در رویکرد های مکانیکی چاپ پارچه محدودیت هایی موجود هست که من جمله می شود به محدودیت استعمال از رنگ
و یا این که عدم بضاعت و توان در سرعت بخشیدن قابل پذیرش به نوبت چاپ اشاره نمود . “ با ترقی تکنولوژی و تکامل رایانه همراه در نصفه دوم قرن بیستم , تغییرات متعددی در بعد ها معاش پدیدآمد که صنعت نساجی هم از این قاعده جدا نیست ; و این دنیای متعدد شروعی برای نوآوری شیوه های نوین در صنعت نساجی محسوب شوید . ” ( 2011 : 5 , Moltchanova ) چاپ دیجیتال نخست بر روی برگه و در موضوع عکاسی و تبلیغات به کارگرفته شد . “ با استارت تکنیک چاپ دیجیتال از سال 1980و قابلیت و امکان چاپ بر روی گونه های بلیز و ملحقات جامه جایگزینی برای چاپ بر روی پارچه پارچه بوجود آمد ” . ( textiletoday . com ) این نحوه نیازی به پارچه با خصوصیات یگانه ندارد ; به‌این مضمون‌ که امکان چاپ بر روی گونه های پارچه ها را دارااست . به کار گیری تعداد بی شماری از رنگ ها و عدم محدودیت برای تکرار مشابه سازی , از محاسن این تکنیک به شمار میرود . “ چاپ جوهر افشان مزایای جدیدی را ارائه کرده است . به صورت نمونه در محصول ها با حجم معدود همینطور در مثال گیری نیازی به استعمال از شابلون نبوده و مشکلی هم در محدودیت

چاپ دیجیتالی

نیازی به به کار گیری از شابلون نبوده و مشکلی هم در محدودیت بعد ها طرح وجود نخواهد داشت . عدم محدودیت در تعداد رنگ , بعد ها راپورت طرح , کاهش ضایعات , کاهش دوره مثال گیری چاپ و . . . ازجمله محاسن این تکنیک چاپ به حساب آورده می شود . “ ( دهکده پوشاک و نساجی ایران)
“ چاپ دیجیتالی جوهر افشان بر روی اشکال پارچه با بافت های مختلف قابلیت پذیر است , ولی قبلی از آن می بایست پارچه ها مهیا شوند . در آغاز با مواد و روشهای شیمیایی پارچه را فراهم رنگ پذیری می نمایند . بعد از آن جت ها رنگ را می سوزانند ( روکش شیمیایی نمی تواند با رنگ ترکیب شود , چون منافذ فراوان ریز جوهر افشان را مسدود می نمایند ) بعد از بخار برای از در بین بردن رنگ های مازاد و روکش شیمیایی , پارچه شسته می شود ” ( 2007 : 92 , Braddock ) . راجع‌به این مسئله می شود به مثال پارچه چاپی با تکنیک دیجیتال به وسیله “ ژاکوب شلپفر ( 20طراح هلندی اشاره نمودکه با الهام از نگارگری های هنرمند پر اسم و رسم واسیلی کاندینسکی پباده سازی و چاپ شده‌است . درین پارچه روش پاشیدن رنگ با رویه های نو چاپ دیجیتالی انجام گرفته است . این پارچه برای دوخت پرده های نفیس و یا این که پارتیشنها به کار می رود و قابلیت و امکان به کارگیری از یک گوشه و کنار را برای کاربردهای متفاوت آماده به وجود می آورد . ( تصویرشماره10 ) 2007 : 91 , Braddock ) ) “ حسین چالایان ( 21طراح خرقه و پارچه قبرسی از این چاپ در پوشاک زنانه به فراوانی به کار گیری می نماید . ( تصویر 11 ) با مقایسه پرده
پباده سازی شده و پیراهن زنانه با رویکرد شبیه , تنوع و گستردگی این تکنیک به خیر و خوبی خویش را نشان می‌دهد .

چاپ روی پارچه

سایر خط مش ها
– ( اسپتر ( 22 یکی‌از گونه های راه کامل شدن پارچه که ماندگاری آن استوار است , اسپتر اسم داراست . ( اسپتر کلمه ای است که پاشیدن ,
سایه شفاف پرتاب کردن و بارش مفهوم میدهد . ( ( آریان پور , 1382 : 21 – 42 ) شیوه دستی این تکنیک قدمتی طو نی دارااست , وپاشیدن رنگ بر روی پارچه با گونه های راه و روش های دستی ( مسواک , برس , فوتک و . . . ) انجام می گیرد . ولی در وضعیت توسعه یافته ترمی بضاعت و توان به ( ایربراش ( 23 اشاره نمود . با این وسیله می توانایی پودر رنگ را به صورت اسپری بر روی مرحله پارچه به صورت یکنواخت پاشید , تا پارچه ظاهری خوشگل و فریبنده به خویش بگیرد . امروزه فعالیت پاشیدن پودر فلز برروی پارچه هایی متشکل از الیاف تصنعی و مصنوعی خوب تر کار می نماید . ( این خط مش نخستین دفعه در سال 1975 بوسیله کمپانی ( سوزوتورا ( 24در ژاپن ابتکار شد . در بالا این کار برای س متی آدم زیان آور بود . چون ذرات زیاد ریز پودر فلزات می توانست در هنگام تنفس به مجاری تنفسی زخم برساند . به همین منظور درسال های اخیر پژوهش ها متعددی در مورد آستر کشی های دقیق فلزی صورت گرفته شده‌است که امروزه بوسیله طراحان پارچه و خرقه آیتم به کار گیری قرار می گیرد . از محصو ت این نحوه تکمیلی می شود به پباده سازی پارچه هایی با ظواهر مبهوت و سوای ج , پارچه هایی قابل انعطاف ولطیف و برق انداخته شده , و یا این که پارچه هایی با تصاویر سه بعدی اشاره نمود . کمپانی نانو تست های متعددی بر روی این تکنیک با پارچه پلی استر انجام داده است . در اکنون حاضربافت های پلی استر با رو کش فو د ضدزنگ با این تکنیک بر ای تو دوزی و تزئینات ماشین گزینه استعمال قرار میگیرد . ( ( 2007 : 91 , Braddock ) تصویر شماره 12 مثال ای از پارچه روکش شده با همین رویکرد , از محصو ت کمپانی نانو است .

نتیجه گیری

با استعمال روشهای توسعه یافته در صنعت نساجی , پارچه هایی با ظواهر متعدد , متنوع , خوشگل , کارآمد و هنرمندانه رفتار می گردند . طراحان پارچه و خرقه ازاین دستاوردها تحت عنوان وسیله ای برای ارائه طرحهای خویش در دنیای روز جاری فایده می‌گیرند . با نگاهی کاوشگرانه به گروه آثارفصلی طراحان جامه , نقش کلیدی و حیاتی رابطه دربین مهندسی نساجی , پباده سازی پارچه و پباده سازی خرقه بیشتراز پیش معین می شود و در این مسیر تراز کامل شدن پارچه از اهمیت خاصی برخوردار‌است ; چون بخش بیشتر خ قیت در پباده سازی پارچه از سطح کامل شدن پارچه شروع می شود . ساخت پارچه های امروزی و کارآمد منجر تحولی شگرف در میدان جامه هم می شود . طراحان جامه از پارچه های تازه به سوی هدف ها خویش به کارگیری نموده و فرم , طرح و ظواهر پوشاک را توسط ی تعیین دسته پارچه زیر تأثیر قرار میدهند . در تنی چند از روشهای تکمیلی معرفی شده در‌این مطلب ( ترمو پ ستیک , چاپ انتقالی ) حرارت عنصر اساسی در تغییرات ظاهری پارچه است . پارچه کاربردی در بخش اعظم این روشها پلی استر هست . الیاف پلی استر با امکان صورت پذیری با در قبال حرارت , توان تبدیل شدن به پارچه های تازه با ظاهری متعدد را دارند . درتکنولوژی دیجیتال , طراح توانمند به چاپ اشکال طرح ها و تصاویر بر روی پارچه هایی با جنسیت مختلف است . پارچه های به دست آمده از این راه های تکمیلی امکان ساخت انبوه و عرضه در بازار مصرف را دارا هستند .

دامنه خلاقیت در پررنگ سازی مرحله پارچه گسترده خیس است . درین راه و روش با گونه های تکنیک ها ( اشکال خمیرهای پفکی , سیلیکون , مواد شیمیایی ) می اقتدار مرحله پارچه را پررنگ نمود . آن چه مسلم است , جور نگرش هنرمندان طراح پارچه به چگونگی منفعت گیری از دستاورد های تکنولوژی در آثارشان است . بخش اعظم قریب به واقعه آن ها از این مراحل تحت عنوان وسیله ای برای به وقوع پیوستن ایده های خویش استعمال می نمایند و با تلفیق ایده های خیالی , هنرهای دستی و سنتی با تکنولوژی تازه به‌دنبال خوی طرح هایی تازه و امروزی می‌باشند . بیشترین مثال های توسعه یافته پباده سازی پارچه در اثر ها هنرمندان ژاپنی مشاهده میشود وبه طور کلی می توانایی چنین داعیه کرد که آن‌ها در پباده سازی پارچه با تکنیک های نو پیشتاز میباشند . به هرحال آنچه که از اهمیت مختص برخوردار‌است , هماهنگی و چرخه غیر قابل انکار خلاقیت , تکنولوژی و پباده سازی است . هر آنچه که تحت عنوان اثری نو و نو در نساجی ارایه شود , هم‌زمان در اثرها طراحان جامه هم به چشم میخورد و ما تمامی روزه شاهد این فرآیند خوشایند هستیم .

چاپ پارچه دیجیتال

انتخاب هدفمند ماشین آلات بر اساس نیاز تولیدتکنیک های توسعه یافته نساجیجوهر چاپ سابلیمیشندستگاه چاپ روی پارچه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WhatsApp chat