راهنمای | ergosoft

فهرست مطالب

راهنمای | Ergosoft

– اطلاعات موجود در این دفترچه محرمانه و اختصاصی است بر اساس اطلاعات موجود در زمان انتشار است و بدون اطلاع قبلی تغییر می کند. دقت و صحت محتویات به سبب افزایش روز افزون گجت ها و اپلیکیشن های مختلف کامل نبوده و در حال ارتقای دائم می باشد.
– هیچ بخشی از این کتابچه نمی تواند از هر شکل و هر وسیله ای بازپرداخت یا انتقال یابد از جمله فرم الکترونیکی و ماشینی، بدون اجازه و اظهار کتبی ergosoft قابل چاپ و نشر و بازنویسی نمی باشد، که مراتب آن از طرف شرکت های زی نفع قابل پیگیری می باشد.
– لوگو و برند شرکت ثبت شده و علامت تجاری تحت لیسانس دارنده های مربوطه می باشد.

ErgoSoft RIP و تکنولوژی های رنگی

 • ماتریس جدید برای استهلاک تصادفیارگوسافت یک روش جدید ترکیب رنگی و افزایش کیفیت نور عکس را معرفی می کند. تنظیمات محیط پرینت در ارگوسافت یک روش جدید 3sf می باشد که سرعت چرخش و دقت قرار دادن نقطه ها را افزایش می دهد که باعث افزایش سرعت RIP شده و شیب های تصاویر را نرم تر می کند. JobComposer - Print Environment - Print Settings – Quality – Dithering
 • موتور جدید PDFموتور aurelon PDF در ورژن 15 ارگوسافت ریپ اجرا شده است.شاخص های متفاوت کاری در این ورژن ارتقا یافته که از جمله این تغییرات می توان به بهبود گردش کار تولید پیش نمایش ها در تصاویر از فایل های PDF بصورت پویا و پیش نمایش لحظه ای PDF های چند صفحه ای سریع تر از نسخه های قبلی است.عملکرد کلی مدیریت رنگ و پشتیبانی از فایل های PDF/X اشاره کرد. JobComposer - Tools – Options – Color Management – PDF
 • پیشرفت های colorGPSمقیاس روشنایی جدید و روش نقشه کشی نوآورانه برای حفظ دقت شیب رنگ خالص معرفی شده اند. الگوریتم نقشه برداری زودرس هنوز در دسترس بوده و پشتیبانی شده است. برای تولید یکنواختی شیب بی نظیر یک صاف کننده پارامتر جدید اضافه شده است که به کاربر اجازه می دهد میزان صاف کردن را برای پروفایل های رنگی ICC تولید شده توسط ColorGPS اتنظیم کند.کانال های نمایشی اضافی می توانند محدود شوند. در این برنامه قابلیت محدود کردن کانال های نمایشی وجود دارد و تنها بالاتر از یک سطح سبک به لحاظ رنگی برسند تا تصاویری که در اثر نوردهی و در طیف نورهای مختلف قابل مشاهده هستند به حداقل برسد.سیستم پیش تنظیم پروفایل حالا می تواند برای استفاده ی یبعدی تعریف و ذخیره شود.یک ویژگی ذخیره اتوماتیک که اطلاعات ضروری ColorGPF را ذخیره می کند به این برنامه اضافه شده است. JobComposer – Tools – Linearization & Profile Tools – ColorGPS
 • معماری جدید CMSاین نسخه از Ergosoft با استفاده از سیستم جدید با بازسازی جدید و management CMS به روز شده است و در حال حاضر به طور کامل با تمام استانداردهای V4ICC سازگار است. پروفایل های ورودی ICC خاکستری برای تصاویر مقیاس خاکستری اکنون قابل پشتیبانی می باشند. 16bit در هرکانال در هر پیکسل پردازش تصویر اکنون برای انواع فایل های TIFF ، PSD ، PNG ، JPG ، BMP ، AI ,PDF قابل پشتیبانی است.
 • فرمت ذخیره سازی فایل جدید TIFFبرای اطمینان از پایش و پشتیبانی کلیه ی فایل های یک مجموعه فرمت TIFF اضافه شده است. JobComposer – Import
 • پشتیبانی از تعویض رنگ جهانی برای رنگ خاکستری و آزمایشگاهیویژگی های قابل دسترسی تغییر رنگ جهانی پیش فرض در نرم افزار اکنون از جایگزین های رنگ خاکستری و درون آزمایشگاهی پشتیبانی می کند. JobComposer - Tools – Options – Color Replacement

ترکیب فعالیتها

 • تصویر تو در توقابلیت جدید بارگزاری تصویر این امکان را بوجود آورده است تا بصورت خودکار چندین عکس را در یک کار قرار داد و یا حالت لانه ساز در تصاویر ایجاد نمود.تصاویر برای تسهیل برش و یا به حداقل رساندن اضافه تصویر تنظیم شده اند که این حالت های لانه ساز با برنامه ی Hot Folder مورد استفاده قرار می گیرد. JobComposer – Edit – Nesting
 • پرکردن هوشمندبه جز تکثیر تصاویر به یک شبکه انذازه ثابت، می توان با فعال کردن گزینه ی grid از گزینه ی جدید Smart Fill استفاده کرد. Smart Fill به طور خودکار یک کار (رول یا ورق) را با تصویر انتخاب شده با چرخش یا بدون چرخش تصویر پر می کند. JobComposer – Image – Duplicate – Grid
 • بهبود دستور العملاکنون می توانید موقعیت دقیق راهنمای عمودی و افقی را تعیین کنید. بعد ازقرار دادن دستورالعمل ها در فعالیت مشخص، تصاویر به طور خودکار به جایگاه تعیین شده در Gide Line منتقل می شود.
 • همگام سازی خودکار تصاویرهمانطور که تصاویر در یک طرح چاپ حرکت می کنند، می توانند به راحتی و سریعا بصورت افقی یا عمودی با تصاویر دیگر هماهنگ و هم راستا شوند.
 • مشخصات موقعیت تصویر-هم راستایی/توزیع وظایف و دستور العمل هاگزینه های جدید برای تسهیل موقعیت یابی و تراز کردن تصاویر درصفحه کار و همچنین اضافه شدن این گزینه ها برای انجام راحت تر کار در موقعیت و مرتب کردن تصاویر طبق مشخصاتشان ایجاد شده اند. JobComposer - Image Properties – Position
 • محیط چاپ بعنوان یک ویژگی کاراکنون محیط چاپ و محیطهای برش به عنوان یک ویژگی کار ذخیره می شوند. هنگام جابجایی بین کارها ، JobComposer به طور خودکار چاپ را بارگیری می کند و Environment و CutEnociation برای کار انتخاب شده استفاده می شود. این ویژگی جدید برای کاهش مشکلات ایجاد شده هنگام کار با چندین فعالیت ایجاد شده است. ارتباط محیط چاپ با یک طرح را می توان از منوی تنظیمات Tools/Options/Application/Userیافت.
 • تصاویر چندگانه میتواند به عنوان یک تصویر واحد عمل کندچندین تصویر بدون نیاز به گروه بندی می توانند انتخاب و موقعیت یابی شوند.
 • حالت شخصی سازی اطلاعاتحالت شخصی سازی جدید با نام (اطلاعات مشتری) به صفحه اطلاعات اضافه شده که به کاربران این اجازه را می دهد که اطلاعات مربوط به مشتری ها را بصورت شخصی در یک طرح قرار می دهد.اطلاعات مشتریانی که دائما از آنها استفاده می کنیم می تواند ذخیره شده تا بعد ها در صورت تکرار طرح از آن استفاده کنیم. اطلاعات مشتری که برای یک طرح اعمال شده در جزئیات طرح نمایش نمایش داده شده و در database production ذخیره می شود. JobComposer - Job Properties – Customer Info

ویرایش تصویر

 • طراحی مجدد برش کانتورتنظیمات خطوط طرح و انتخاب مسیر برش روی طرح ها دوباره طراحی و بازسازی شده است و در حال حاضر تنظیمات مسیر برش و انتخاب آن بطور جداگانه ای اداره می شود که بصورت پیش فرض قابل تنظیم است. بهمین دلیل امکان اعمال تنظیمات خاص برش به تمامی طرح ها وجود دارد و همچنین گزینه ای برای لغو تنظیمات کلی و اعمال یک برش جدید منحصر به یک طرح ایجاد شده است که که تمامی این تنظیمات بصورت پیش فرض پشتیبانی می شود. JobComposer - Job Properties – Job Cut Settings
 • افزودن مسیرهای برشمی توان افزودن تصویر را در بخش counter cutting dialog بعنوان قسمتی از مسیر برش انتخاب کرد. obComposer - Job Properties – Job Cut Settings
 • درایور برش عمومی EPSاین به روز رسانی generic EPS cut driver برای ارسال یک مسیر برش بعنوان EPS مورد استفاده قرار می گیرد. JobComposer - Tools – Cut Environment
 • مرحله و تکرارعملکرد Step & Repeat اکنون مانند سایر ویژگی های تصویر به عنوان یک ویژگی تصویر در دسترس است. پرونده های EPS ، PostScript و PDF اکنون علاوه برفرمت های قبلی تصاویر، پشتیبانی می شوند. JobComposer - Image Properties – Step & Repeat
 • افزودنیهای جدید تصاویرچندین افزودنی جدید تصویر اضافه شده است. افزودنی بارکد به شما این امکان را میدهد تا انواع بارکد مختلف را بر روی یک تصویر تعریف و قرار دهید. QRCode ، ماتریس داده ها ، PDF417 و انواع بارکد کد 39 در دسترس هستند. 
RulerHorizontal و RulerVertical به ترتیب یک خط کش افقی را در بالا یا زیر تصویر و یک خط کش عمودی در سمت راست یا چپ تصویر قرار داده است. JobComposer - Image Properties – AddOns – Install
 • افزودن تصاویر چندگانه به یک تصویراکنون می توان از چندین ویژگی "افزودنیها" در یک تصویر واحد استفاده کرد. بعنوان مثال برند چند شرکت می تواند به یک تصویر الصاق شود.
 • جایگزینی رنگ نقطه ایویژگی Replacment color به شما اجازه می دهد کانال های موجود در فایل های EPS/PDF و PSD/TIFF را لیست کرده و همچنین جایگزینی های رنگی مخصوص تصویر را می توان برای کانال های اسپات انجام داد. JobComposer – Image Properties – Replace Colors
 • ویژگی تصویر ماسکیک گزینه جدید بنام mask image property اضافه شده است که به کاربر این اجازه را می دهد تا یک تصویر را بعنوان یک ماسک در بالای تصویر در یک کار اعمال کند. برای اعمال یک ماسک تصویر ، روش استاندارد باز کردن فایل استفاده می شود. 
تمام فرمتهای TIFF، JPG ، BMP ، PS ، EPS و PDF مناسب و پشتیبانی می شوند. تغییرات اعمال شده بر روی یک ماسک را می توان ذخیره کرد و بعدها برای سرعت بخشیدن در استفاده از یک ماسک خاص بر یک طرح استفاده کرد. JobComposer - Image Properties – Mask Image
 • کانال های اضافهویژگی های جدید برای تسهیل مدیریت کانال اضافی جوهر اضافه شده است. یک پیش نمایش از کانال اضافی به تجسم تنظیمات کمک می کند. می توان لایه های قرمز ، سبز و آبی (RGB) تویلد شوند که هر کدام از رنگ های RGB به یک کانال اضافی دیگر افزوده می شوند. همانند تولید کانال اتوماتیک در پیکربندی سفید کانال Spot ، ویژگی کانال های اضافی امکان کاهش اندازه نقطه را فراهم می کند. JobComposer - Image Properties – Extra Channels
 • علامت گذاری طرح چاپ برای بهبود بخشیدن به آنکنترل های جداگانه ای برای تنظیم ارتفاع هدر و مناطق بالا و پایین صفحه اضافه شده است. علاوه بر این ، یک منطقه "رزرو شده" برای حفظ قسمت خاصی از سربرگ یا پاورقی برای افزودنیهای تصویر، مانند بارکدها در دسترس است. JobComposer - Image Properties – Print Marks
 • اضافه شدن گزینه ی Bleed در صفحه ی Tiling propertyهنگامی که رنگ سفید به عنوان یک همپوشانی انتخاب می شود ، می توان از Bleed بر روی تصویر استفاده شود تا حاشیه ی سفید ناخواسته، از بین برود. JobComposer - Image Properties – Tile
 • رنگهای خالص ، سفید و سیاهاین ویژگی جدید پشتیبانی از ویژگی های رنگی خالص برای سیاه و سفید، سفید و خاکستری، در post script و PDF می باشد. JobComposer - Image Properties – Pure Colors
 • مدیریت پیشرفته حقوق کاربردر این نسخه برای حفظ حقوق کاربران حرفه ای برای امنیت بیشتر اطلاعات و تجربیات ، امکان رمز گذاری ایجاد شده است. سطح دسترسی کاربران قابل تنظیم شده و امکان کنترل دسترسی به ویژگی های job queue و job composer وجود دارد. Windows Start – Maintenance Tool – Manage User Levels
 • مدیر راه اندازی جدیدمدیر راه اجازه میدهد کاربران تعدادی از طرح ها یا ripserver ها را به شبکه داده تا بصورت خودکار اجرا کند. در صورت نیاز به اعمال محدودیت می توان یک Ripserver را برای اجرای چاپ در یک دستگاه اجرا کردو یا تعداد خاصی از آن Rip ها را برای تمامی دستگاه های موجود در شبکه انجام داد.گزینه های job composer,preview server,print clients,Hotfolder و specific print client برای شروع بصورت خودکار در startup manager تنظیم می شوند. Windows Start – Maintenance Tool – Automatically start programs Tray icon – ErgoSoft RIP Startup Manager
 • Ripserverهای همزمانبرای اطمینان از بالاترین عملکرد RIP ، تا هشت RIPServers را می توان راه اندازی کرد. ErgoRIP Startup Manager
 • استخر چاپگرهر محیط چاپ در ErgoSoft RIP به یک شناسه چاپگر خاص مرتبط است. شناسه چاپگر از یک نوع چاپگر خاص ، یک اتصال پورت و یک پوشه spool تشکیل شده است. هنگامی که یک طرح در حال Rip و چاپ شدن می باشد اتصال را نمی توان تغییر داد و نمی توان در دستور العمل آن تغییری اعمال کرد. در محیط تولید که در آن بسیاری از چاپگرها به صورت یکسان استفاده میشوند ، ایجاد و ودیریت محیط چاپ چندگانه برای هر چاپگر می تواند آنقدر زیاد شود که به لحاظ تعداد کار بالا کار کردن با آن غیر ممکن شود. تهیه ی یک محیط چاپ چند گانه یا استخر پرینت که مجموعه ای از پرینترهای یکسان است آنها را به محیط چاپ جداگانه به جای یک شناسه خاص چاپگر متصل می کند. اگر یک کپی چندگانه از یککار لازم باشد کپی ممکن است بین چاپگرهای موجود در استخر چاپگر تقسیم شوند. چاپگرها در استخر چاپگرباید همان ساخت و مدل باشد. پس از تعریف و راه اندازی ، می توان از استخر چاپگر در چندین محیط چاپ استفاده شود. JobComposer - Print Environment – Print Settings – Output Device
 • PrintClient and CutClient Taskbar Icons Display Printing Progressاکنون نمادهای نوار PrintClient و CutClient پیشرفت یک کار را نشان می دهند. وضعیت کار بدون اینکه پنجره PrintClient یا CutClient باز شود قابل کنترل است.
 • تغییرات JobCenterاطلاعات تکمیلی به قسمت جزئیات کار Jobcenter اضافه شده است. نسخه نرم افزاری که برای پردازش کار استفاده می شود به همراه تاریخ و زمان نمایش داده می شود. علاوه بر این ، اندازه پرونده spool ضبط می شود. هم یک فیلد جستجو و هم یک فیلتر طرح به پنجره JobCenter اضافه شده است. ویژگی فیلتر کار، کاربر را قادر به فیلتر کردن کل لیست مشاغل نمایش داده شده می کند. معیارهای فیلتر موجود گسترده است و کاربر می تواند آن را تعریف کند و مجموعه های فیلترها را برای سفارشی کردن سازمان لیست کار نامگذاری کند. JobComposer - Tools – Modules – JobCenter
 • سیستم صدور مجوز جدیدمجوز گردش کار جدید ، مجوز را مستقیماً در دانگل ذخیره می کند.و اکنون می توان دانگل را با مجوز به کامپیوتر دیگری انتقال داد بدون اینکه مجوز اصلی نیاز باشد. کدهای مجوز در طول نصب اولیه از طریق اینترنت بارگزاری می شود. برای بارگذاری مجوز به صورت خودکار روی دانگل دسترسی به اینترنت لازم است. با این حال صدور مجوز آفلاین همچنان امکان پذیر است.
 • Wizard Setup برای چاپ / CutClients و تنظیمات پورتیک سیستم راهنمای نصب در طول نصب و پیکربندی ارگوسافت کاربران را راهنمایی می کند.در این نسخه برای چاپ باید تمام داده ها از طریق print client به چاپگر ارسال شود.
 • نام و توضیحات محیط پرینت و جنراتورنام محیط چاپ و توضیحات در این ورژن می تواند بصورت خودکار با استفاده از دکمه ی Auto در صفحه ی عمومی تنظیمات محیط چاپ ایجاد شود.نام ایجاد شده را می توان به منظور رعایت اولویت و نیازهای کاربران تغییرو ویرایش کرد. 
توضیحات شامل اطلاعات زیر است: استفاده از dither، وضوح ، روش چاپ ، اندازه نقطه ، کاغذ، اطلاعات درایور ، اطلاعات هیتر ، رنگ ها ، نسخه ، زمان ایجاد شده و نام کاربر... JobComposer - Print Environment – Print Settings – General
 • توضیحات فایل تراکم خطی سازینصاب تراکم خطی سازی در حال حاضر به صورت خودکار توضیحاتی از جزئیات تراکم خطی سازی ارائه می دهد.این گزارش حاوی اطلاعات و تاریخ خطی سازی انجام شده می باشد، که می تواند شامل تراکم نقطه ای و بدست آوردن محدودیت ها و اطلاعات مفید باشد. JobComposer - Tools – Linearization & Profile Tools – Density Linearization
 • ماشین حساب تصحیح اندازه کاغذبا استفاده از یک ماشین حساب جدید تصحیح اندازه کاغذ در بخش اضافی هر محیط چاپ می توان براحتی عرض و ضخامت کاغذ را محسبه کرد. JobComposer - Print Environment – Print Settings – Extras
 • Recommended Presets Revisedپیش فرض برنامه ها، تنظیمات برگزیده مدیریت رنگ ، علائم مختلف چاپ توصیه ها و همچنین اندازه کاغذا ز پیش تنظیم شده به جدیدترین استانداردها ی صنعت به روز شده اند. JobComposer – Tools – Options - Job Default Settings – Import
WhatsApp chat